Bruksanvisning

Viktig å vite når du skal leie hytte/leilighet

Postkoms Medlemssenter har ca. 70 feriehjem spredt over hele Norge, samt to leiligheter i Danmark, en leilighet i Sverige, en i London,to leiligheter i Oslo og fem leiligheter i Spania. Hensikten med feriehjemsvirksomheten er å tilby Postkoms medlemmer rimelige og attraktive ferieopphold.

Feriehjemmene kan leies via bookingsidene på Postkoms nettsider eller fra Medlemssenterets telefon, 815 21 011 (9.00 - 14.00) eller send en e-post til postkom@postkom.no.

Det er ikke lov til framleie. Dvs at leietaker skal alltid være til stede i leieperioden. Dette gjelder også framleie til familiemedlemmer. Du kan bli eksludert fra å leie dersom du framleier.

Alle Postkoms hytter og leiligheter er røykfrie.

Til disse hyttene er det pr. i dag lov å ha med husdyr: Bjørgan, Bjørkholt underetasjen, Bjørnali, Bjørnevågen, Buerstad, Fagerfjell 8, Fagerfjell 54, Flekkerøya Flekken, Freskelia, Holtebu, Hugulia 812, Kleivahytta, Kråko, Røros Annekset, Sjøstrand, Solstrand Funkis, Solstrand Søndre, ROA 4, Tysnes 1. etasje,, Varnes 3.

Hytter og leiligheter innenlands

 • Utleie skjer etter ”Først til mølla”-prinsippet.
 • Man må leie minst 2 døgn
 • Leietaker må selv ta med laken, dynetrekk, putevar, håndklær og kjøkkenhåndklær, vaskemidler og toalettpapir.
 • Utleiedøgn gjelder fra kl. 16.00 - 16.00 (utsjekk klokka 14.00 og innsjekk kl. 17.00 på enkelte hytter)
 • Det er ikke lov til framleie. Dvs at leietaker skal alltid være til stede i leieperioden. Dette gjelder også framleie til familiemedlemmer.
 • Hytta skal rengjøres etter bruk. Se oppslåtte ordensregler på hver hytte.
 • Ved avbestilling 2 uker eller mindre før leiestart, betales halv leie. Man kan avbestille både på via bookingsidene, på e-post postkom@postkom.no og på telefon 815 21011 ( 9.00 -14.00)
 • Man kan legge inn bestilling et halvt år fram i tid (hjemreisedato)
 • Hvis man skal endre datoene for leie må man først avbestille, deretter bestille på nytt med de riktige datoene for oppholdet.
 • Prisene er oppgitt for hver hytte i hytteoversikten. Det er ukeleie, evt. weekendleie og døgnleie.
 • Ved bestilling av hytta/leilighet på nett må du logge deg inn med brukernavn og passord. Brukernavnet er ditt medlemsnummer. passordet er fødselsdatoen din. Ta kontakt med Postkoms Medlemssenter tlf. 815 21011 ( 9.00 - 14.00) eller postkom@postkom.no hvis du ikke har medlemskortet med medlemsnummeret ditt tilgjengelig.
 • Ved bestilling på Internett får du en bekreftelse om leieforholdet pr. e-post. Ved bestilling over telefon får du bekreftelse på leieforholdet pr. brev.
 • Nøkler og informasjon blir sendt deg ca 1 1/2 uke før leieperioden tar til.
 • Leie av hytte bes innbetalt før oppholdet tar til. Du får tilsendt faktura for innbetaling.
 • I vintersesongen er det hele uker. Det blir åpnet for mulighet å leie helger like over nyttår ( men ikke på Rømåsen 922 og 1038, Trysilhytta og Bjørnali)

Søknadsfrister og trekning
 • I sommerferien og deler av vintersesongen foretas utleie ved loddtrekning. I skolenes sommerferie er alle innenlands hytter og leiligheter og leilighetene i Oslo, København, Strømstad og på trekning. I vintersesongen ca uke 8 til uke 12 + påska som er på trekning.
 • Trekningsfrister er i november (vinter- og påskeferie) og i april (sommerferien uke 25-33)
 • Det er ikke mulig å sette opp sine ønsker i prioritert rekkefølge når man søker til trekningsperiodene.
 • Søker man via våre bookingsider kan man legge inn så mange hytter / uker man ønsker. Søker man på e-post eller pr telefon er det begrenset antall.
 • Man kan søke på flere enheter, men man får tildelt bare en.
 • I trekningsperiodene kan man søke kun på hele uker. Etter at trekningen er foretatt blir ledige uker lagt ut på bookingsidene. Ledige uker i disse periodene er merket med fargen turkis. Det samme gjelder hvis en uke i trekningsperiodene blir avbestilt.
 • Utleieuke gjelder fra søndag kl. 16.00 til søndag kl. 16.00 (utsjekk klokka 14.00 og innsjekk kl. 17.00 på enkelte hytter),
 • Påsken deles i to. Første del fra fredag kl.16.00 før palmesøndag - til kl.16.00 onsdag før skjærtorsdag. Andre del fra onsdag før skjærtorsdag kl. 16.00 - til 2.påskedag kl.16.00

Leilighetene i Oslo

 • For leilighetene er ukene to-delt, dvs torsdag - søndag og søndag - torsdag.
 • Begge leilighetene er med i sommerferiens trekning, og da kan man kun leie hele uker søndag - søndag. De er ikke med i trekningen i vintersesongen.
 • Man kan leie et halvt år i forveien (regnet fra hjemreisedato)
 • Leietaker må selv ta med laken, dynetrekk, putevar, håndklær og kjøkkenhåndklær, vaskemidler og toalettpapir.
 • Nøkler og informasjon blir sendt deg ca 1 1/2 uke før leieperioden tar til.

Leilighetene i København

 • Postkoms leiligheter i København leies ut for en uke, søndag til søndag kl. 16.00.
 • Førstemann til mølla hele året utenom trekningsperiodene.
 • Leilighetene er med i sommertrekning uke 25-33 og vintersesongen ca uke 8 t.o.m uke 14.
 • Det koster 3200,- for en uke.
 • Leietaker må selv ta med laken, dynetrekk, putevar, håndklær og kjøkkenhåndklær, vaskemidler og toalettpapir.
 • Nøkler og informasjon blir sendt deg ca 1 1/2 uke før leieperioden tar til.
 • Ved avbestilling 2 uker eller mindre før leiestart på halv leie betales.

Leiligheten i Strømstad
 • Utleie hele uker søndag - søndag. Fra uke 41 er leieprioden todelt, søndag - torsdag -, torsdag - søndag .
 • Leiligheten er med i sommertrekning uke 26 - 33.
 • Pris kroner 3200,- for en uke. 1200,- for søndag - torsdag, 1800,- for torsdag - søndag.
 • Leietaker må selv ta med laken, dynetrekk, putevar, håndklær og kjøkkenhåndklær, vaskemidler og toalettpapir.
 • Nøkler og informasjon blir sendt deg ca 1 1/2 uke før leieperioden tar til.
 • Ved avbestilling 2 uker eller mindre før leiestart på halv leie betales.

Leiligheten i London
 • Utleie for hele uker lørdag til lørdag kl. 16.00
 • Søknadsfrist 20.04.for perioden uke 26, 16 til og med uke 17.( Innføres våren 17)
 • Søknadsfrist 20.11.17 for perioden uke 18,18 til uke 39, 18, ( Innføres våren 17)
 • Etter trekning er det førstemann til mølla på ledige uker.
 • Prisen er 3200,- for en uke.
 • Ved avbestilling 4 - 2 uker eller mindre før leiestart må halv leie betales.
 • Ved avbestilling 2 uker eller mindre må hele leie betales.
 • Leietaker må selv ta med laken, dynetrekk, putevar, håndklær.
 • Nøkler og informasjon blir sendt deg ca 1 1/2 uke før leieperioden tar til.

Leilighetene i Spania

 • Leilighetene i Spania blir tildelt etter trekning.
 • Søknadsfristene er i april og i november,
 • Etter trekning er det førstemann til mølla på ledige uker
 • Ved avbestilling 4 - 2 uker eller mindre før leiestart må halv leie betales.
 • Ved avbestilling 2 uker eller mindre må hele leie betales.
 • Prisen er 3200,- for en uke.
 • Nøkler og informasjon blir sendt deg ca 1 1/2 uke før leieperioden tar til.


Er du ikke medlem i Postkom, men ansatt i Posten Norge AS, ta kontakt med Postkoms Medlemssenter på tlf. 815 21011 eller send bestilling på mail til postkom@postkom.no

Har du spørsmål, ta kontakt med Postkoms Medlemsenter på tlf. 815 21011 (9.00 – 14.00)