Nå kan du søke deg til London hele året

01.17.2017

Leiligheten i London endres nå til søknadsfrist to ganger i året og byttedag lørdag.

Det betyr at bestilling 6 måneder fram i tid forsvinner. Siste uke man kan bestille 6 måneder fram i tid og søndag til søndag er uke 24, 2017.
I uke 26 starter trekningsperioden.

20. april 2017 er det søknadsfrist for uke 26, 2017 t.o.m. uke 17, 2018.
Etter trekning er det førstemann til mølla på evt. ledige uker.


Postkom håper på at endringen fører til at flere får muligheten til å benytte seg av Postkoms leilighet i London.