Det er fortsatt brannfare i deler av Sør - Norge

06.19.2018

Vi ber om at alle leietakere utøver forsiktighet angående bruk av åpen ild.

Det er fortsatt tørt i deler av Sør - Norge. Det betyr at det er økende fare for gress-, lyng- og skogbrannfare i enkelte områder.

Vi ber om at alle våre leietaker tar hensyn og utøver forsiktighet ved bruk av åpen ild.