Postkoms hytter og leiligheter er felles ansvar

06.19.2018

Postkoms hytter og leiligheter har lave leiepriser. Det betyr at alle må ta ansvar for å bruke hytter og båter med forsiktighet.


  · Bruk av båt
   På flere av Postkoms sommerhytter har leietakerne tilgang til båt. Ved bruk av båt må man lære seg bruk av motor. Barn/tenåringer skal ikke benytte båten alene. Leietaker må fylle på det forbruket man har hatt av bensin.

  · Renhold, ro og orden

   Vi ber alle leietakere viser respekt for naboer og andre beboere og utøver alminnelig ro og orden. Forlat alltid hytta/leiligheten i den stand man ønsker å finne den når det gjelder renhold og rydding. Med få unntak skal leietaker selv ha med vaskemidler, kjøkkenhåndklær, kluter, såpe, toalettpapir o.l.


  · Driftes av hyttestyrere

   Feriehjemsdriften er avhengig av flinke, lokale hyttestyrer som stort sett er vanlige postfolk i full jobb. Hyttestyrerne bruker mye tid på felleskapets beste. Vedlikehold og tilsyn er hovedoppgavene. Postkoms tilbud til medlemmer er rimelig og langt under markedspris.

Bli med å bidra til felleskapet for Postkoms supre ferietilbud!