Sommersesongen 2018

01.24.2018

Søknadsfristen for hytter innenlands, leiligheter i Oslo, København og Strømstad er 20.04

Ønsker du en hytte ved sjøen eller på fjellet, eller leilighet i Oslo, København eller Strømstad til sommeren?

Dette kan du søke på:

  - Ca 70 hytter/leiligheter i hele Norge
  - To leiligheter i København
  - To leiligheter i Oslo
  - En leilighet i Hällekind, Strømstad
  Utleieperiode det kan søkes om: Uke 26 – uke 33, 2018. Skiftedag er søndag.

  Søknadsfristen blir også annonsert i Posthornet / på Postkoms nettside / på Postkoms facebookside noe senere.
  Logg deg inn og søk via vår nettside. Ved første gangs pålogging er medlemsnummeret brukernavnet og fødselsdatoen er passordet ditt.
  Du kan legge inn søkander et halvt år fram i tid. Du kan også sende e-post postkom@postkom.no eller ringe Postkoms Medlemssenter tlf. 815 21 011 (9.00 - 14.00)