Postkoms populære hytter og leiligheter - alles ansvar

12.01.2017

Ønsket er at alle bidrar litt til felleskapet for Postkoms ferietilbud


  Postkoms medlemmer er fine leietakere.

  Det er få klager på renhold og orden.

  · Postkom har mange hytter og leiligheter i inn- og utland.

  · Det er stor interesse for leie av både leiligheter og hytter sommer som vinter.

  · Utleie av Postkoms hytter og leiligheter er basert på tillitsforhold.

  · Det er ikke et stort serviceapparat i gang.

  · Leieprisene er lave, og langt under markedspris.

  · Feriehjemsdriften er avhengig av flinke, lokale hyttestyrere.

  · Postkoms hyttestyrere er stort sett vanlige postfolk i full jobb.

  · Hyttestyrerne bruker mye tid på fellesskapets beste.

  · Vedlikehold og tilsyn er hovedoppgavene.

  · Hyttestyrerne kan ikke komme på kort varsel hvis f.eks. TV ikke virker.

  · Det er fint at mange leietakere selv tar tak i små feil og mangler.


Ønsket er at alle bidrar litt til felleskapet for Postkoms supre ferietilbud!